Inaro

Enemmän kuin rakennuksia.

INTEGRATED
ARCHITECTURE
OFFICE

INTEGRATED
ARCHITECTURE
OFFICE

URBAN
PLANNING

BUILDING
DESIGN

LANDSCAPE
ARCHITECTURE

URBAN
PLANNING

BUILDING
DESIGN

LANDSCAPE
ARCHITECTURE

Luomme kestävää ympäristöä yhdistämällä maisema-, kaupunki- ja rakennussuunnittelun.

Kokemuksellinen kaupunki

Kaupunkisuunnittelu on ydinosaamistamme. Projekteissamme arkkitehtuuri ja maisema-arkkitehtuuri lomittuvat yhdeksi kokonaisuudeksi. Lähiympäristön suunnittelu yhdessä rakennusten kanssa antaa tavanomaista paremmat mahdollisuudet yhdistää ulkoalueiden tunnelman, toiminnot ja yksityisen, puolijulkisen ja julkisen tilan hierarkiat kussakin projektissa. Suunnitelmamme luovat kokemuksellista ja ihmislähtöistä kaupunkitilaa.

Tunnemme maiseman

Maiseman ymmärtäminen luo pohjan ekologisesti kestävälle suunnittelulle. Liikumme sujuvasti eri mittakaavoissa aina laaja-alaisista maisemasuunnitelmista julkisten tilojen sekä korttelipihojen suunnitelmiin. Pihasuunnittelussa painotamme suhdetta rakennuksiin ja ympäristöön. Meillä on osaamista ja intohimoa syventyä paikan ominaisuuksiin ja niissä piileviin mahdollisuuksiin. Lähestymistapamme sopii erityisesti matkailuympäristöjen kehittämiseen.

Muuttuvat asumisen tarpeet

Asuntosuunnittelussa kiinnitämme erityistä huomiota toimiviin pohjaratkaisuihin, asuntojen valoisuuteen ja avautuviin näkymiin. Tarkastelemme ratkaisuja samanaikaisesti kaupunki- ja asuntosuunnittelun mittakaavoissa. Haluamme suunnitella asumista, joka kestää pitkälle tulevaisuuteen ja täyttää niin tilaajan kuin asukkaankin tarpeet.

Tavoitteena kestävyys

Erotumme paikkaan sitoutuvan lähestymistapamme ansiosta. Suunnitelmamme ovat paikallisia ja yksilöllisiä, kulloiseenkin tapaukseen räätälöityjä. Kestävien materiaalien käyttö ja elinkaariajattelu ovat meille tärkeitä. Rakennuksen kuluttama kokonaisenergia ja mahdollisuus joustaa jatkuvasti muuntuvan asumiskulttuurin mukana ovat meille inspiroivia haasteita, joita haluamme ratkoa työssämme. Suunnittelimme mitä tahansa, haluamme sen parantavan ihmisten elämää vielä vuosikymmentenkin päästä.

Projektit

Filtering...

Yhteystiedot

Pälkäneentie 19 A
00510 Helsinki, Finland
kartta

+358 50 466 1500
info@inaro.fi

Sami Heikkinen

osakas, arkkitehti SAFA

Vesa Humalisto

osakas, arkkitehti SAFA

Antti Lehto

osakas, arkkitehti SAFA

Anna-Kaisa Aalto

osakas, maisema-arkkitehti

Anni-Mari Anttola

maisema-arkkitehti

Aleksandra Borzecka

arkkitehti

Nikolas Davies

arkkitehti ARB

Emilia Ellilä

arkkitehti SAFA

Antti Haataja

arkkitehti SAFA

Riku Kuukka

maisema-arkkitehtiopiskelija (tekn. kand.)

Opintovapaalla

Hanna Mattila

arkkitehti SAFA

Ville Mellin

arkkitehti SAFA

Miia Ranta-aho

arkkitehti, VTK (viestintä)

Vanhempainvapaalla

Daniel Reini

suunnitteluavustaja

Juha Riihelä

arkkitehti SAFA, FM (kaupunkimaantiede)

Tuomas Voutilainen

arkkitehti SAFA

Helena

toimistokoira

Reino

toimistokoira

Haluaisitko meille töihin?
Lähetä portfoliosi osoitteeseen work@inaro.fi