Asumisen typologioita

INAROn asuntosuunnittelutiimi on suunnitellut asumista eri puolille Suomea. Kiinnitämme erityistä huomiota toimiviin pohjaratkaisuihin, asuntojen valoisuuteen ja asunnoista avautuviin näkymiin. Haluamme suunnitella asumista, joka kestää pitkälle tulevaisuuteen.

Kestävää asumista luodaan monipuolisella ja muuntojoustavalla asuntorakentamisella.

Uudenlaisia talotyyppien yhdistelmiä

Sosiaalisen kestävyyden kysymyksiin, kuten segregaation ehkäisemiseen, voidaan vastata asuntosuunnittelussa yhdistelemällä erilaisia talotyyppejä samaan kortteliin ja erilaisia asuntotyyppejä yhteen rakennukseen. Näin vastataan erilaisiin asumisen tarpeisiin ja tuodaan monenlaisia asukkaita yhteen. Tämä tekee korttelista usein myös kaupunkikuvallisesti monipuolisemman ja kiinnostavamman.

Typologioiden yhdistelystä synergiaa

Typologioiden yhdistely tuo myös asuntosuunnitteluun uudenlaisia vaihtoehtoja. Esimerkiksi tornitalon porrashuonetta voi hyödyntää joka toisesta kerroksesta sivukäytävien avulla matalampi osa, jossa on uniikkeja loft-asuntoja. Korkeat ikkunasommitelmat tuovat valoa ja persoonallisuutta nuorille aikuisille suunniteltuihin asuntoihin. Myös parvi saa valoa omasta ikkunastaan.

Monikäyttöisyydellä joustoa asumiseen

Kun asunto taipuu monenlaisiin tarpeisiin ilman rakenteellisia muutoksia, rakennus palvelee pidempään. Monikäyttöisyyttä edistävät muun muassa huoneiden neutraalimitoitus, mikä mahdollistaa monipuolisen kalustettavuuden, riittävä huonekorkeus, joka mahdollistaa useita käyttötarkoituksia, sekä aukotuksen suunnittelu siten, ettei se rajoita kalustettavuutta.

Pitkä elinkaari muuntojoustavuudella

Pysyvästi joustava asunto taipuu moneen asukkaiden tilatarpeiden muuttuessa eri elämänvaiheissa ja arjen erilaisissa tilanteissa. Kylpyhuonetta lukuun ottamatta muu asunto on muuntoaluetta, jossa on mahdollista tehdä erilaisia tilaratkaisuja. Muunneltavuutta tuetaan teknisin ratkaisuin: lattialämmitys, sähkö ja ilmanvaihto suunnitellaan erilaiset huonejaot huomioiden.

Vaihtelevia näkymiä massoittelulla

Rakennuksen muodolla ja massoittelulla saadaan avattua monipuolisia näkymiä asunnoista. Tehokas porrashuoneratkaisu sekä taitteinen muoto ja ulokkeet mahdollistavat läpi talon avattavat asunnot sekä valoisat kulma-asunnot. Massoittelu myös sitoo rakennuksen paikkaansa ja vahvistaa vuoropuhelua maiseman elementtien kanssa.

Parempia koteja asukaslähtöisyydestä käsin

Urbaanit lapsiperheet -hankkeessa tehtyjen haastattelujen ja työpajojen perusteella lapsiperheiden kodeissa yksi tärkeistä ominaisuuksista ovat näkymät eri tilojen välillä. Tähän tarpeeseen vastaa keskeistilan ympärille kietoutuva koti, jonka sydämen muodostavat oleskelutilat. Käytännöllisyyttä arkeen tuovat kuisti sekä sen yhteydessä oleva irtaimistovarasto, tilava parveke sekä moneen käyttötarkoitukseen taipuva alkovi. Makuuhuoneet on toteutettu neutraalimitoituksella siten, että ennalta ei ole määriltelty vanhempien ja lasten huoneita.

Runsaasti luonnonvaloa

Luonnonvalo on yksi asumisviihtyvyyden keskeisistä elementeistä. Ikkunoiden koko ja sijoittelu ovat tärkeitä, mutta myös parvekeratkaisulla on merkitystä. Esimerkiksi liukulasiovilla keittiöön ja olohuoneeseen avautuva parveke tuo sekä tilantuntua että valoisuutta syvälle asunnon keskelle.

Poikkeavaa kerrostaloasumista

Kaksikerroksinen rivitaloasunto on tyypillisesti kapea ja jakaa toimintoja eri kerroksiin. Kaksikerroksiset rivitaloasunnot voidaan limittää toisiinsa vuorotellen. Kerrostalon maantasossa sijaitsevat asunnot koostuvat leveämmästä pääkerroksesta ja kapeammasta apukerroksesta. Pääkerrokseen mahtuvat kaikki päätilat – keittiö, olohuone ja makuuhuoneet. Tämä mahdollistaa erityisesti lapsiperheissä mahdollisuuden yhdessäoloon ja lasten leikkien seuraamiseen.

Valoa ja tilantuntua parviasuntoon

Kompaktissa parviasunnossa liikennetilat haukkaavat ison osan pinta-alasta. Pieni olohuonetila on kuitenkin mahdollista vapauttaa kokonaan kulkemiselta siirtämällä porras eteisen yhteyteen. Arjen luksusta luo saapuminen korkeaan eteistilaan ja valon kulkeutuminen läpi asunnon.