Sääksjärven yleissuunnitelma

Tyyppi: yleissuunnitelma asemakaavoituksen tueksi
Tilaaja: Lempäälän kunta
Status: suunnitelma valmis
Suunnitteluaika: 2022–2023
Sijainti: Sääksjärvi, Lempäälä
Laajuus: 57,2 ha, 75 00 k-m² asumista, 21 000 k-m² liiketilaa
Tiimi: Sami Heikkinen (projektin johto), Juha Riihelä (projektiarkkitehti), Miia Ranta-aho, Arianna Scotoni (maisema-arkkitehti), Lassi Luotonen, Viktoria Mazaeva, Janina Virtanen; liikennesuunnittelu Kalle Syrjäläinen ja Matias Pikkarainen (Ramboll)

Sääksjärven yleissuunnitelma tähtää aktiivisen kylähengen vahvistamiseen.

Sijainti

Sääksjärvi sijaitsee Lempäälän kunnassa Pirkanmaalla aivan Tampereen rajan kupeessa keskellä laajoja virkistysalueita. Sääksjärvi on Tampereen vahvan kasvun vaikutusalueella, missä tärkeässä roolissa on löytää kehittyville alueille oma paikallinen identiteettinsä.

Tiivistyvä kylämiljöö

Sääksjärven nykyisessä keskustassa kylämäistä identiteettiä vahvistetaan täydennysrakentamisella. Keskustasta pohjoiseen ja uuden juna-aseman ympäristössä maankäyttö muuttuu monipuoliseksi asumisen, palvelujen ja työpaikkojen kortteleiksi.

Lähiluonto on tärkeä vetovoimatekijä Sääksjärven keskustassa ja läsnä asukkaiden arjessa. Lähiluonnon saavutettavuutta tukee suositun virkistysreitin Birgitanpolun uusi linjaus keskusta-alueen läpi.

Rikas ja elävä kyläkuva

Arkkitehtuuri ja mittakaava ovat moni-ilmeisiä, mikä luo alueelle omaa identiteettiä ja yhtenäisyyttä. Vaihteleva korttelirakenne mahdollistaa monipuoliset asumisratkaisut ja tarjoaa tiloja erilaisille asujille.

Liikenneyhteyksien kehittämisen keskiössä ovat kävely ja pyöräily sekä joukkoliikenteen saavutettavuus. Täydennysrakentamisessa on säilytetty laajasti viheralueita, eikä se myöskään edellytä laajamittaista purkamista.

Houkutteleva liikekeskusta

Sääksjärven tori sijoittuu näkyvälle paikalle aluetta halkovan pääväylän varrelle. Uusi kävelijöiden ja pyöräilijöiden raitti sitoo keskustan keskeiset toiminnot – torin, kirjaston, kaupan ja päiväkodin – tiiviimmäksi kokonaisuudeksi.

Palvelevat asemakorttelit

Uusi rakentaminen tuodaan lähelle pääväyliä ja maantasossa on katutilaa aktivoivia liiketiloja. Matkustajilla on sääsuojattu yhteys arkadin kautta junalta linja-autoille.

Monipuolisella korttelirakenteella ja virkistysalueiden saavutettavuudella luodaan Sääksjärvelle vetovoimainen kyläidentiteetti.