Nuuskakujan opiskelija-asunnot

Tyyppi: asemakaavan viitesuunnitelma, rakennusten ja pihan toteutussuunnittelu
Tilaaja: Jyväskylän kaupunki, KOAS, JYY
Status: suunnittelu käynnissä
Suunnitteluaika: asemakaava 2016 – 2019, toteutussuunnittelu arvioitu 2019-
Sijainti: Keskusta, Jyväskylä
Laajuus: 12 000 m²
Tiimi: Sami Heikkinen (pääsuunnittelija), Emilia Ellilä (projektiarkkitehti), Anna-Kaisa Aalto, Otto Heinonen, Maiju Lehtimäki, Timo Paananen

Suunnittelussa tavoiteltiin yhtenäistä kokonaisuutta, joka välttää kuitenkin monumentaalisuuden.

Sijainti

Jyväskylän kaupunki sijaitsee Keski-Suomessa, noin 270 kilometriä Helsingistä pohjoiseen. Nuuskakujan kortteli on lähellä kaupungin keskustaa.

Yhtenäinen mutta monimuotoinen

Kortteli jäsentää ympäristöä tilallisesti ja visuaalisesti selkeämmäksi.

Opiskelija-asumisessa tyypillisestä keskikäytävätalosta syntyy uudenlainen variaatio, jossa porrashuoneet ovat valoisia.

Nurkat luovat paikkoja

Kortteli luo ympäristöönsä pieniä aukioita ja kaupunkikuvallisia kohokohtia.

Asuntojen avautuminen ja energiataloudellisuus

Asunnoista avautuu paljon pitkiä näkymiä. Tästä huolimatta rakennuksen jalanjälki pysyy kompaktina ja siten energiataloudellisena.

Massojen sävyerot ja julkisivuaukotuksen vaihtelu luovat hienovaraista vaihtuvuutta rakennusten välille.

Kaupunkivihreä ympäröi korttelia

Vaikka rakennukset ovat katualueen reunassa, muodostuu katujen varsille tilaa kaupunkivihreälle.

Iso, yhtenäinen kortteli yhdistyy pieneen mittakaavaan ja ihmisläheisyyteen.