Samoankujan asuinkerrostalo

Tausta: suora toimeksianto
Tyyppi: rakennuksen ja pihan toteutussuunnittelu
Tilaaja: Rakennusteho Oy
Status: rakenteilla
Suunnitteluaika: 2019 –
Sijainti: Jätkäsaari, Helsinki
Laajuus: 4100 m² asumista (44 asuntoa), 350 m² liiketilaa
Tiimi: Vesa Humalisto (pääsuunnittelija), Tuomas Voutilainen (projektiarkkitehti, toteutusvaihe), Timo Arjanko (projektiarkkitehti, lupa- ja laskentavaihe), Jenni Merinen (projektiarkkitehti, luonnosvaihe), Anni-Mari Anttola (vastaava maisema-arkkitehti), Leena Buller (maisema-arkkitehti), Valtteri Hautsalo, Daniel Reini, Antti Haataja, Miia Suomela, Viktoria Mazaeva

Tiilisen kaupunkikerrostalon suunnittelua on ohjannut pyrkimys moniaistisuuteen ja kokonaisvaltaiseen esteettömyyteen.

Sijainti

As Oy Samoan Fale sijaitsee Jätkäsaaressa Melkinlaiturin alueella sujuvien raitio- ja kevyen liikenteen yhteyksien sekä meren äärellä. Tontti rajautuu aluetta  halkovaan Samoankujan kävelykatuun.

Valokuva: Suomen Ilmakuva Oy / Helsingin Kaupunginmuseo 2014

Inspiraatiota merten takaa

Fale on samoalainen perinteinen asumus, jossa on suuri oljista tehty katto. Tavoitteena oli suunnitella ulkoasultaan yksinkertainen, kaupunkikuvaan sopiva rakennus,  jossa on poikkeava kattomuoto.

Moniaistinen asuinympäristö

Rakennussuunnittelun tueksi hankkeessa tehtiin kirjallisuuskatsaukseen ja asiantuntijahaastatteluihin perustuva tutkimus keinoista lisätä moniaistisuutta asuinympäristöjen suunnittelussa. Tutkimusraportti julkaistaan myöhemmin.

Samoan Falessa moniaistisuutta ja kokonaisvaltaista esteettömyyttä tukevia ratkaisuja ovat muun muassa: keskitetty postinjakelu, konstrastien huomioiminen materiaalivalinnoissa, palvelueteisvaraukset sekä porrastasojen personointi monipuolisin keinoin. Lisäksi esteettömyys on pyritty toteuttamaan vähimmäisvaatimuksia paremmin.

Tiilistä elävyyttä julkisivuihin

Massoista muodostuu yksiaineisia: julkisivut ovat poltettua savitiiltä ja katot julkisivuihin sovitettua kattotiiltä. Katujulkisivut on puhtaaksimuurattu eri sävyisillä tiilillä, mikä tukee myös rakennuksen hahmottamista moniaistisuuden kannalta.

Julkisivuun on otettu perinteisestä tiiliarkkitehtuurista lainauksia, joita on käsitelty nykyarkkitehtuurin keinoin. Tiilireliefit korostavat sisäänkäyntejä, räystäitä ja rakennuksen ikkunoita.

Rakennus on jaettu pienempimittakaavaisiin massoihin viherhuonevyöhykkeillä, mikä korostaa julkisivun elävyyttä. Maantasokerros on omalaatuinen  kokonaisuutensa ja siihen on sijoitettu liiketiloja.

Tuulahduksia tropiikista

Sisäpiha ja sen istutukset muodostavat trooppisen saaren. Rehevä kasvillisuus asettuu piha-alueella atollin tapaan kehämäisesti, ja istutusriutat kiertävät loivan hulevesiä viivyttävän istutetun sadepuutarhan ympärillä. Painanteeseen johdetaan myös kattovesiä.

Piha tukee moniaistisuutta. Reittien sora- ja kivituhkapinnat imeyttävät hulevesiä, mutta myös rikastuttavat kulkijan äänimaailmaa. Pääreitit ja sisäänkäynnit hahmottuvat selvästi pihatiilipintaisina sekä valaistuksellaan. Puulaiturit johdattavat sadepuutarhaan.

Samoan Fale yhdistää ennakkoluulottomasti uutta ja vanhaa.