Samoankujan asuinkerrostalo

Tausta: suora toimeksianto
Tyyppi: rakennuksen ja pihan toteutussuunnittelu
Tilaaja: Oulun Rakennusteho Oy
Status: valmistunut 2023
Suunnitteluaika: 2019–2023
Sijainti: Jätkäsaari, Helsinki
Laajuus: 4100 m² asumista (44 asuntoa), 350 m² liiketilaa
Tiimi: Vesa Humalisto (pääsuunnittelija), Tuomas Voutilainen (projektiarkkitehti, toteutusvaihe), Timo Arjanko (projektiarkkitehti, lupa- ja laskentavaihe), Jenni Merinen (projektiarkkitehti, luonnosvaihe), Anni-Mari Anttola / Leena Buller (vastaava maisema-arkkitehti), Valtteri Hautsalo, Daniel Reini, Antti Haataja, Miia Ranta-aho, Timo Paananen, Viktoria Mazaeva
Suunnittelua pohjustanut selvitys: Miia Ranta-aho, Jenni Merinen, Vesa Humalisto
Valokuvat: Daniel Reini, Miia Ranta-aho

Moniaistisuus ja kokonaisvaltainen esteettömys ovat ohjanneet tiilisen kaupunkikerrostalon suunnittelua.

Sijainti

As Oy Samoan Fale sijaitsee Jätkäsaaressa Melkinlaiturin alueella sujuvien raitio- ja kevyen liikenteen yhteyksien sekä meren äärellä. Tontti rajautuu aluetta  halkovaan Samoankujan kävelykatuun.

Valokuva: Suomen Ilmakuva Oy / Helsingin Kaupunginmuseo 2014

Inspiraatiota merten takaa

Tavoitteena oli suunnitella ulkoasultaan yksinkertainen, kaupunkikuvaan sopiva rakennus, jossa on poikkeava kattomuoto, kuten samoalaisessa perinteinessä asumuksessa, falessa. Rakennus on jaettu pienempimittakaavaisiin massoihin viherhuonevyöhykkeillä, mikä korostaa julkisivun elävyyttä. Innoitusta on haettu myös muihin rakennuksen yksityiskohtiin.

Moniaistinen asuinympäristö

Rakennussuunnittelun tueksi hankkeessa tehtiin kirjallisuuskatsaukseen ja asiantuntijahaastatteluihin perustuva tutkimus keinoista lisätä moniaistisuutta asuinympäristöjen suunnittelussa. Tutkimuksen tuloksena esitetään suunnittelijaohjeet, joiden avulla suunnittelijat voivat paremmin ottaa eri aistit huomioon suunnittelussa ja tarjota näin asukkaille kokonaisvaltaisia kokemuksia asuinympäristöissään. Tutkimusraportti on ladattavissa tästä.

Samoan Falessa moniaistisuutta ja kokonaisvaltaista esteettömyyttä tukevia ratkaisuja ovat muun muassa: keskitetty postinjakelu, konstrastien huomioiminen materiaalivalinnoissa, palvelueteisvaraukset sekä porrastasojen personointi monipuolisin keinoin. Lisäksi esteettömyys on pyritty toteuttamaan vähimmäisvaatimuksia paremmin.

Persoonallista kaupunkiasumista

Asuntosuunnittelussa pyrittiin vaihteleviin asuntotyyppeihin, ja kohteessa onkin monenlaisia tilavia perheasuntoja. Korttelirakenteen ansiosta eri asuntotyyppejä aukeaa kaikkiin ilmansuuntiin, ja pääosa asunnoista avautuu kahteen suuntaan. Kaksikerroksiset loft-tyyppiset asunnot tarjoavat uniikkia tunnelmaa.

Tuulahduksia tropiikista

Sisäpiha ja sen istutukset muodostavat trooppisen saaren. Rehevä kasvillisuus asettuu piha-alueella atollin tapaan kehämäisesti, ja istutusriutat kiertävät loivan hulevesiä viivyttävän istutetun sadepuutarhan ympärillä. Painanteeseen johdetaan myös kattovesiä.

Piha tukee moniaistisuutta. Reittien sora- ja kivituhkapinnat imeyttävät hulevesiä, mutta myös rikastuttavat kulkijan äänimaailmaa. Pääreitit ja sisäänkäynnit hahmottuvat selvästi pihatiilipintaisina sekä valaistuksellaan. Puulaiturit johdattavat sadepuutarhaan.

Samoan Fale yhdistää ennakkoluulottomasti uutta ja vanhaa.