Samoankujan asuinkerrostalo

Tausta: suora toimeksianto
Tyyppi: rakennuksen ja pihan toteutussuunnittelu
Tilaaja: Rakennusteho Oy
Status: valmistunut 2023
Suunnitteluaika: 2019 – 2023
Sijainti: Jätkäsaari, Helsinki
Laajuus: 4100 m² asumista (44 asuntoa), 350 m² liiketilaa
Tiimi: Vesa Humalisto (pääsuunnittelija), Tuomas Voutilainen (projektiarkkitehti, toteutusvaihe), Timo Arjanko (projektiarkkitehti, lupa- ja laskentavaihe), Jenni Merinen (projektiarkkitehti, luonnosvaihe), Anni-Mari Anttola / Leena Buller (vastaava maisema-arkkitehti), Valtteri Hautsalo, Daniel Reini, Antti Haataja, Miia Ranta-aho, Timo Paananen, Viktoria Mazaeva
Valokuvat: Daniel Reini

Moniaistisuus ja kokonaisvaltainen esteettömys ovat ohjanneet tiilisen kaupunkikerrostalon suunnittelua.

Sijainti

As Oy Samoan Fale sijaitsee Jätkäsaaressa Melkinlaiturin alueella sujuvien raitio- ja kevyen liikenteen yhteyksien sekä meren äärellä. Tontti rajautuu aluetta  halkovaan Samoankujan kävelykatuun.

Valokuva: Suomen Ilmakuva Oy / Helsingin Kaupunginmuseo 2014

Inspiraatiota merten takaa

Fale on samoalainen perinteinen asumus, jossa on suuri oljista tehty katto. Tavoitteena oli suunnitella ulkoasultaan yksinkertainen, kaupunkikuvaan sopiva rakennus, jossa on poikkeava kattomuoto. Innoitusta on haettu myös muihin rakennuksen yksityiskohtiin.

Rakennus on jaettu pienempimittakaavaisiin massoihin viherhuonevyöhykkeillä, mikä korostaa julkisivun elävyyttä. Maantasokerros on omalaatuinen kokonaisuutensa ja siihen on sijoitettu liiketiloja.

Moniaistinen asuinympäristö

Rakennussuunnittelun tueksi hankkeessa tehtiin kirjallisuuskatsaukseen ja asiantuntijahaastatteluihin perustuva tutkimus keinoista lisätä moniaistisuutta asuinympäristöjen suunnittelussa. Tutkimusraportti julkaistaan myöhemmin.

Samoan Falessa moniaistisuutta ja kokonaisvaltaista esteettömyyttä tukevia ratkaisuja ovat muun muassa: keskitetty postinjakelu, konstrastien huomioiminen materiaalivalinnoissa, palvelueteisvaraukset sekä porrastasojen personointi monipuolisin keinoin. Lisäksi esteettömyys on pyritty toteuttamaan vähimmäisvaatimuksia paremmin.

Persoonallista kaupunkiasumista

Asuntosuunnittelussa pyrittiin vaihteleviin asuntotyyppeihin, ja kohteessa onkin monenlaisia tilavia perheasuntoja. Korttelirakenteen ansiosta eri asuntotyyppejä aukeaa kaikkiin ilmansuuntiin, ja pääosa asunnoista avautuu kahteen suuntaan. Kaksikerroksiset loft-tyyppiset asunnot tarjoavat uniikkia tunnelmaa.

Tuulahduksia tropiikista

Sisäpiha ja sen istutukset muodostavat trooppisen saaren. Rehevä kasvillisuus asettuu piha-alueella atollin tapaan kehämäisesti, ja istutusriutat kiertävät loivan hulevesiä viivyttävän istutetun sadepuutarhan ympärillä. Painanteeseen johdetaan myös kattovesiä.

Piha tukee moniaistisuutta. Reittien sora- ja kivituhkapinnat imeyttävät hulevesiä, mutta myös rikastuttavat kulkijan äänimaailmaa. Pääreitit ja sisäänkäynnit hahmottuvat selvästi pihatiilipintaisina sekä valaistuksellaan. Puulaiturit johdattavat sadepuutarhaan.

Samoan Fale yhdistää ennakkoluulottomasti uutta ja vanhaa.