Kemintien bulevardi

Tyyppi: visio, kaavarunko, laatukäsikirja
Client: Oulun kaupunki
Status: suunnitelma valmis
Suunnitteluaika: 2017–2018
Sijainti: Alppila/Välivainio, Oulu
Laajuus: 62 ha (8000 uutta asukasta)
Tiimi: Sami Heikkinen (pääsuunnittelija), Ville Mellin (projektiarkkitehti), Anna-Kaisa Aalto, Lotta Aulamo, Maiju Lehtimäki, Satu Onnela, Timo Paananen, Maarit Virkkunen

Kemintie kokee bulevardisoinnin myötä täydellisen muodonmuutoksen.

Sijainti

Kemintie sijaitsee Oulussa Pohjois-Pohjanmaalla. INAROn tehtävänä oli uudistaa koko tie ympäristöineen. Alue on nykyisin maantiemäinen, nelikaistainen pääkatu eritasoliittymineen.

Suunnitteluratkaisut yhteistyössä asiakkaan kanssa

Loimme pohjan vuorovaikutteiselle suunnittelulle asiakkaan ja lähiympäristön asukkaiden kanssa tekemällä alustavia korttelimalleja. Hankkeen osalliset pääsivät vaikuttamaan luonnosvaiheen rakennemalleihin, jotta mahdollisesta ympäristöstä syntyi mielikuva prosessin varhaisessa vaiheessa.

Luonnosvaihe kiteytettiin kolmeen vaihtoehtoiseen suunnitelmaan. Eri mallien parhaat ominaisuudet poimittiin asiakkaan kanssa työpajassa ja yhdistettiin lopulliseen suunnitelmaan.

Uusi katulinjaus ja linkki ympäristöön

Kemintie linjataan osin uudelleen. Pitkä suora poistuu, mikä laskee ajonopeuksia. Lisäksi bulevardille syntyy vaihtelevia näkymiä. Uusi kaupunkirakenne yhdistää olemassaolevat asuinalueet toisiinsa.

Seitsemän naapurustoa

Alue koostuu seitsemästä, kaupunkirakenteeltaan hieman erilaisesta naapurustosta. Kullakin osa-alueella on oma keskeinen virkistysalue tai aukio.

Viherverkosto

Olemassa olevia lähipuistoja kehitetään monipuolisina, koko aluetta palvelevina toiminnallisina keitaina. Korttelialueiden lomaan istutetaan pienempiä, naapurustoja kokoavia taskupuistoja.

Alueelle syntyy miellyttäviä rengasmaisia reittejä. Ne kulkevat viheralueiden, taskupuistojen, aukioiden ja rauhallisten kujien kautta palvellen päivittäistä asiointia, ulkoilua ja virkistäytymistä.

Haastaviin olosuhteisiin sopeutuminen

Kullekin korttelityypille luotiin perusperiaatteet naapurustojen kaupunkikuvalle ja melun torjunnan periaatteille.

Suunnitelma luo rohkeita mutta toteuttamiskelpoisia suuntaviivoja kaupungin kehittämiselle.