Matkailuarkkitehtuuria Isosaareen

Tyyppi: maankäytön ideasuunnitelma
Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt
Status: suunnitelma valmis
Suunnitteluaika: 2018
Sijainti: Isosaari, Helsinki
Laajuus: 76 ha
Tiimi: Sami Heikkinen (projektin johto), Ville Mellin (projektiarkkitehti), Anna-Kaisa Aalto (vastaava maisema-arkkitehti), Vesa Humalisto, Antti Lehto, Timo Arjanko, Lotta Aulamo, Timo Paananen

Luonto, maisema ja historia ovat lähtökohtina saaren matkailu- ja virkistyskonseptille.

Ainutlaatuinen saari Helsingin edustalla

Isosaari on noin 8 km Helsingistä kaakkoon sijaitseva entinen sotilassaari ja yksi Helsingin edustan uloimmista saarista. Saaren pinta-ala on noin 76 hehtaaria.

1600-luvun puolivälistä saakka merikartoilla esiintynyt Isosaari on toiminut mm. maamerkkinä merenkulkijoille, kalastuksen tukikohtana, linnoitettuna sotilassaarena sekä tutkimuskeskuksena. Saari avattiin osittain yleisölle vuonna 2017.

Edustava ja monimuotoinen saaristoluonto

Saaren etelä- ja länsirannikko on karua ja kallioista.

Sisäosissa ja tuulelta suojaisissa paikoissa on rehevää kasvillisuutta ja metsäalueita.

Saaren pohjoisrannoilla esiintyy myös hiekkarantoja. Itäisimmässä osassa saarta on 600 metriä pitkä kapea avokallioniemi.

Tilaajan tavoitteet

Lähtökohtana oli visioida saaren tulevaa matkailu- ja virkistyskäyttöä. Työssä tutkittiin etenkin saaren uuden toiminnon, loma-asumisen, sijoittumista ja ilmettä.

Kulttuuri- ja luontoarvot suunnittelun lähtökohtana

Pääkaupunkiseudun ensimmäisen maailmansodan aikaiseen linnoitusketjuun kuuluva Isosaari on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö.

Yhteenveto luonto- ja kulttuuriarvoista loi pohjan suunnitelmien kehittämiselle ja arvioinnille.

Reittien verkosto ohjaa kulkua ja suojelee herkkää luontoa

Isosaareen luodaan monipuolinen, opastettu reittiverkosto, joka avaa pääsyn luonto- ja kulttuurikohteiden luo niiden arvoja heikentämättä. Historialliset tykkitiet ja muut olevat reitit muodostavat virkistysreitistön rungon.

Matkailurakentamisen konsepti

Maankäytön vaihtoehtoja hahmotettiin kolmen tiiviydeltään ja tunnelmaltaan erilaisen mallin kautta.

Esimerkki rakennemallista. Uudisrakentaminen keskittyy sataman läheisyyteen. Satamasta johtaa kyläyhteisöön kaksi reittiä, rantapromenadi sekä palvelujen ympäröimä vanha tykkitie. Loma-asunnot on ryhmitelty pieniin kortteleihin, joiden väliin jää kujia ja aukioita.

Suunnitelmat luovat uusia mahdollisuuksia matkailun kehittämiselle kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaassa ympäristössä.