Hämeenlinnan aseman ympäristö ja asuinkorttelit

Tausta: kutsukilpailu 2014, 1. palkinto
Tyyppi: viitesuunnitelma asemakaavan pohjaksi, maisematarkastelu, rakennusten ja pihojen toteutussuunnittelu
Tilaaja: Hämeenlinnan kaupunki, YIT
Status: rakenteilla
Suunnitteluaika: 2014 –
Sijainti: Asemanranta, Hämeenlinna
Laajuus: 60 000 m² asumista, 7000 m² liiketilaa
Tiimi: Sami Heikkinen (pääsuunnittelija), Antti Haataja (projektiarkkitehti), Anna-Kaisa Aalto (vastaava maisema-arkkitehti), Anni-Mari Anttola, Timo Arjanko, Leena Buller, Emilia Ellilä, Kaisa Karvinen, Maiju Lehtimäki, Lassi Luotonen, Martin McLean, Miika Vuoristo
Kilpailuvaihe: Sami Heikkinen (pääsuunnittelija), Vesa Humalisto, Antti Lehto, Emilia Ellilä, Otto Heinonen, Kaisa Karvinen, Miika Vuoristo, Martin McLean
Valokuvat: Martin Sommerschield, Kuvatoimisto Kuvio Oy

Asemanseudun korttelirakenteessa yhdistyvät tiivis kaupunki ja väljät näkymät asunnoista.

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Hämeenlinnan rautatieaseman vieressä, noin kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Aluetta ympäröi Vanajaveden arvokas luonnonympäristö.

Kaupunkiympäristö lomittuu kansalliseen kaupunkipuistoon

Korttelit muodostavat yhtenäistä kaupunkikuvaa ja katutilaa sekä avautuvat vaihtelevasti ympäröiviin viheralueisiin. Vanhat tehdasrakennukset ovat alueen keskellä uusien rakennusten ympäröimänä.

Suunnittelussa huomioitiin uuden rakentamisen vaikutus ympäristön näkymiin.

Asuminen tiiviin kaupungin ja viheralueen rajapinnassa

Julkisten kaupunkitilojen sarja johtaa asemalta vanhan teollisuusrakennuksen kautta rantaan.

Jykevä tiiliarkkitehtuuri

Rakennusmassojen ylimpien kerrosten sisäänveto liittää uudisrakennukset mittakaavaltaan vanhaan teollisuusmiljööseen.

Rautatieasemaa ja aluetta lähestyessä kiintopisteenä toimii porrastuva maamerkkirakennus.

Yleiskaavasta toteutukseen

Laadimme alueen viitesuunnitelman ja asemakaavaluonnoksen yhteistyössä liikenteen ja infran erikoissuunnittelijoiden kanssa.

Innovatiivinen pysäköintiratkaisu

Olemme konseptoineet alueelle pysäköintitalon, joka perustuu vaiheittaiseen rakennettavuuteen ja ison kokonaisuuden pilkkomiseen kaupunkikuvallisesti pienempiin osiin.

Suunnitelma hyödyntää paikan arvot: järvimaiseman, kansallisen kaupunkipuiston, rautatieaseman ja keskustan läheisyyden.