Värikästä ja yhteisöllistä asumista

Tausta: kutsukilpailu 2017, 1. palkinto

Tyyppi: viitesuunnitelma asemakaavoituksen pohjaksi

Tilaaja: AEL, Helsingin kaupunki

Status: suunnittelu käynnissä

Suunnitteluaika: 2017 –

Sijainti: Malminkartano, Helsinki

Laajuus: 48 900 m2 asumista, 600 m2 liiketilaa

Tiimi: Sami Heikkinen (pääsuunnittelija), Ville Mellin (projektiarkkitehti), Anna-Kaisa Aalto (vastaava maisema-arkkitehti)

Kilpailuvaihe: Sami Heikkinen (pääsuunnittelija), Otto Heinonen (project architect), Anna-Kaisa Aalto (vastaava maisema-arkkitehti), Vesa Humalisto, Antti Lehto, Anni-Mari Anttola, Emilia Ellilä, Antti Haataja, Ville Mellin, Martina Pitakova

Hajanainen kampusalue muuntuu yhteisölliseksi ja ilmastoystävälliseksi naapurustoksi.

Sijainti

Malminkartano sijaitsee Pohjois-Helsingissä, 15 minuutin junamatkan päässä keskustasta.

Alueen potentiaali

Aluetta luonnehtii sen värikäs ja kokeileva arkkitehtuuri. Ympäröivät viheralueet tarjoavat erinomaiset ulkoilumahdollisuudet.

Uusia reittejä ja yhteyksiä

Viheralueet, puutarhat ja kujat luovat uusia yhteyksiä ympäröiville kukkuloille.

Aktiiviset julkiset tilat

Kortteleista rakentuu helposti tunnistettavia naapurustoja. Yhteisön muodostumista tukee selkeä hierarkia julkisen, puolijulkisen ja yksityisen välillä.

Kaupunkikuva

Vaihtelevat viistokatot, värit ja asuntotyypit luovat uudelle alueelle tunnistettavan ilmeen.

Yhteisö tukee ilmastotietoisuutta

Motivoituneet asukkaat omaksuvat todennäköisemmin ilmastoystävällisiä tapoja ja kulttuuria. Yhteisöllisyyttä tuetaan korttelikoolla ja -rakenteella, jaetuilla puutarhoilla sekä korttelikohtaisilla julkisilla tiloilla.

Erilaiset asuntotyypit ja asumisjärjestelyt ehkäisevät sosiaalista segregaatiota.

Passiivinen ja aktiivinen aurinkoenergia

Asuntojen katot on suunniteltu aurinkopaneeleille sopiviksi. Kortteleiden muoto ja pihojen sijoittuminen luovat lämpimän mikroilmaston. Kasvillisuus ehkäisee asuntojen ylikuumentumista.

Projekti yhdistää kaupunkisuunnittelua ja maisema-arkkitehtuuria yhteisön tukemiseksi.