Tikkurilan kävelykeskustan visio

Tyyppi: ideasuunnitelma asemakaavoituksen tueksi
Tilaaja: Vantaan kaupunki
Status: suunnitelma valmis
Suunnitteluaika: 2019
Sijainti: Tikkurila, Vantaa
Laajuus: 14,2 ha
Tiimi: Antti Lehto (pääsuunnittelija), Anna-Kaisa Aalto (projektipäällikkö), Sami Heikkinen, Aleksandra Borzecka, Lassi Luotonen, Siiri Mikola, Timo Paananen; kaupallinen asiantuntija Tuomas Santasalo (WSP Finland Oy)

Visio tarjoaa joustavia kehitysperiaatteita, joilla nykyinen kävelykeskusta kehittyy entistäkin aktiivisemmaksi ja viihtyisämmäksi.

Sijainti

Tikkurila sijaitsee noin 15 minuutin junamatkan päässä Helsingin keskustasta lähellä lentokenttää.

Asemalta on yhteys lentokentälle ja kaukojuniin. Suunnitteilla oleva Vantaan ratikka parantaa aseman seudun saavutettavuutta entisestään.

Nopea murros

Tällä hetkellä kävelykeskusta on monin paikoin aktiivinen. Alueen kaupunkikuva on kuitenkin melko sekava. Nykyiset korttelit eivät mahdollista juurikaan uusien liiketilojen tai asumisen lisäämistä.

Alueella on käynnissä ja vireillä useita hankkeita. Vantaan kaupunki haki visiotyöllä toiminnallisia ja kaupunkikuvallisia periaatteita kävelykeskustan asemakaavoituksen tueksi. Työ on osa laajempaa keskustan kehittämishanketta.

Uusi magneetti kävelykadun päätteeksi

Erilaisista kehitysmalleista valittiin yhdessä tilaajan kanssa kehitettäväksi malli, joka tarjoaa poikkeavan ja rohkean näkemyksen kehityksen suunnaksi.

Tiiviit asumista, toimistoa ja liiketilaa yhdistävät hybridikorttelit muodostavat kävelykadun toiseen päähän uuden magneetin. Alueelle saadaan huomattava määrä uusia asukkaita ja toimitilaa. Kävelykeskustan elinvoima säilyy.

Kaupalliset tilat osana konseptia

Suunnitelmassa luotiin yhdessä kaupallisen asiantuntijan kanssa liiketilojen konsepti. Liiketilojen koolla pyritään ohjaamaan erityyppisten palvelujen ja liikkeiden sijoittumista toisiaan tukeviksi kokonaisuuksiksi.

Jäsentyvä kaupunkikuva

Tärkeä osa suunnitelmaa oli riittävän yksinkertaisen ja joustavan kaupunkikuvallisen perusperiaatteen luominen. Tarkemman asemakaavoituksen tueksi määriteltiin kolmen eri tyypin kategoriat.

Tikkuraitin päätteen hybridikorttelit muodostavat kaupunkikuvallisen päätteen kävelykadulle. Korkeampi rakentaminen muodostuu 12–16-kerroksisista torneista, jotka kootaan selkeäksi ryppääksi. Puistomaisia pääkatuja korostetaan 8-kerroksisella rakentamisella.

Muualla rakentaminen on matalampaa ja vaihtelevampaa vanhan kauppalan hengessä. Tornien ja muiden rakennusten kattokerroksista rakennetaan monimuotoiset ja vaihtelevat.

Hybridikortteleihin sijoittuu liiketiloja, asumista ja toimitilaa. Kortteleiden alla on keskitetty pysäköintilaitos.

Puistoaukioiden ketju

Kävelyakselia laajennetaan kahdella puistomaisella aukiolla. Uudet kaupunkitilat tarjoavat puitteet tapahtumille, terasseille ja kävelykatua täydentäville istutuksille.

Vuodenaikojen vaikutusta ideoitiin yhdessä hankkeen ohjausryhmän kanssa. Arkadien avattavat lasitukset pidentävät ulkona vietettävää aikaa keväällä ja syksyllä. Liiketilojen päälle rakennetaan vehreät kansipihat, joilta avautuu näkymiä kävelykadulle ja melulta suojaavan lasiseinän läpi myös pääkadun suuntaan.

Vehreitä näkymiä korttelipihoille

Kortteleiden puistomaiset sisäpihat tuodaan osaksi kaupunkinäkymiä kongien, aukotusten ja matalien rakennusosien avulla. Kujille avautuvat pihat lisäävät kapeiden reittien vehreyttä ja tilan tuntua.

Tiiltä ja murrettuja sävyjä

Tiilen luonnolliset, mutta laajalla skaalalla vaihtelevat sävyt saavat parikseen murrettuja, luonnonläheisiä, mutta samalla värikylläisiä sävyjä. Kävelykeskustassa väripinnat toistuvat saman suuntaisina ja tiilisivut ovat näille poikittaisia.

Rohkean ja monimuotoisen vision taustalla ovat helposti sovellettavat perusperiaatteet.