Asumista urbaaneille lapsiperheille

Tausta: osa Helsingin Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaa
Tyyppi: toimeksianto, rakennusten ja yhteispihan toteutussuunnittelu
Tilaaja: A-Kruunu, Helsingin kaupunki (yhteispiha)
Status: valmistunut 2019
Suunnitteluaika: 2016–2019
Sijainti: Sompasaari, Helsinki
Laajuus: 3200 m² (40 asuntoa)
Tiimi: Vesa Humalisto (pääsuunnittelija), Hanna Mattila (projektiarkkitehti), Leena Buller (vastaava maisema-arkkitehti), Anni-Mari Anttola, Nikolas Davies, Lassi Luotonen, Timo Paananen, Daniel Reini
Valokuvat: Anders Portman, Kuvio Oy

Suunnittelua pohjustanut selvitys: Antti Lehto, Johanna Lilius, Vesa Humalisto, Emilia Ellilä, Hanna Mattila
Jatkoselvitys ja loppuraportti: Vesa Humalisto, Johanna Lilius, Miia Suomela

Kirjallisuusselvitys sekä asukastyöpajat ja -haastattelut toimivat pohjana lapsiperheille suunnatun asuinrakennuksen suunnittelulle.

Sijainti

Tontti sijaitsee Sompasaaressa vanhalla satama-alueella.

Tutkimus konseptin perustaksi

Suunnitteluprosessi alkoi tutkimuksella, joka auttoi luomaan pääteemat ja tavoitteet arkkitehtuurille. Tässä vaiheessa toteutettiin myös asukastyöpajoja ja -haastatteluja. Kohderyhmänä olivat urbaanit, kantakaupungissa elävät lapsiperheet. Tutkimustulosten avulla saimme käsityksen, miten asuntoja käytetään päivittäin ja miten niiden arkkitehtuuria voitaisiin parantaa.

Konsepti

Neljä pääteemaa ohjasivat lopullisten pohjaratkaisujen suunnittelua.

Erilaisia pohjaratkaisuja

Sydän ja monikäyttöisyys -tyyppi perustuu isolle ja keskeiselle yhteistilalle, joka soveltuu perheen yhteisiin aktiviteetteihin. Joustavuus saavutetaan avaamalla asunnon keskustilan ympärille koottujen huoneiden ovia. Tämä ratkaisu soveltuu erityisesti vuokra-asunnoksi, koska sen tiloja voidaan muuttaa asukkaalle sopivaksi ilman remontointia.

Tetris-tyypissä osittain pitkittäin toistensa päälle lomittuvat asunnot luovat rivitalolle epätyypillisen leveän ja joustavan pääkerroksen.

Yhteisöpuutarha

Korttelipiha perustuu pääsisäänkäynniltä yhteistilalle kulkevalle piharaitille. Toiminnot, leikkikenttä ja kaupunkiviljelyalue, sijoittuvat reitin varrelle.

Projekti yhdistää tutkimuksellisen lähtökohdan ja uudenlaiset pohjaratkaisut korkealaatuiseen arkkitehtuuriin.