28.4.2023

Tutkimus moniaistisuudesta asuinympäristöjen suunnittelussa

Moniaistisen, kaikille sopivan suunnittelun ja kokonaisvaltaisen esteettömyyden tulisi olla asuinympäristöjen suunnittelun ydintä. Sen sijaan visuaalisuus hallitsee suunnitteluprosesseja ja sääntely painottaa liikkumisen esteettömyyttä muiden esteettömyyden osa-alueiden kustannuksella.

INAROn toteuttamassa tutkimuksessa Kaikille sopivia koteja väitämme, että tämä voitaisiin ja tämä tulisi muuttaa. Kaikille sopivan suunnittelun keinoin saadaan aikaan moniaistisia ja kokonaisvaltaisesti esteettömiä tiloja ja asuinympäristöjä, jotka toimivat kaikille käyttäjille. Kirjallisuuskatsauksen pohjalta esittelemme tutkimuksen tuloksena ohjeet asuinympäristöjen suunnittelijoille: miten arkkitehdit, maisema-arkkitehdit, sisustussuunnittelijat, akustiset suunnittelijat sekä rakenne- ja LVIS-suunnittelijat voisivat ottaa moniaistisuuden paremmin huomioon työssään.

Tutkimuksen on tilannut Rakennusteho ja se on toteutettu vuosina 2020–2021 pohjustamaan Samoan Falen asuintalon suunnittelua Jätkäsaareen. Raportti on ladattavissa täältä.

Raportin upeat kuvitukset on tehnyt Rosa Väisänen.