4.10.2022

Selvitys kiertotalouden mahdollisuuksista puurakentamisessa

INARO on mukana Jätkäsaaren Kiertotalouskorttelissa, johon suunnittelemme nuorisoasuntoja NAL Asunnoille. Suunnittelua on pohjustettu viime syksynä julkaistussa selvityksessä rakentamisen kiertotalousratkaisuista. Tuon selvityksen pohjalta jatkettiin kiertotalouden mukaisten suunnitteluratkaisujen tarkastelua puurakentamisen kontekstissa. Hanke on osa Ympäristöministeriön Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelmaa.

Selvityksessä perehdytään puun käyttöön, puurakentamisen tilaan ja purkupuun nykyisiin kierrätyskäytäntöihin sekä etsitään resurssitehokkuuden ja uudelleenkäytön näkökulmista vaihtoehtoja purkupuun polttamiselle. Kirjallisuuskatsauksen jälkeen raportissa esitetään, millaisia suunnitteluratkaisuja kiertotalouden mukaisten strategioiden noudattaminen voisi tarkoittaa puurakentamisen kontekstissa. Strategiat ovat peräisin edellisen raportin synteesistä.

Kuvassa tiivistetysti kiertotalouden suunnittelustrategiat puurakentamisessa. Lue lisää raportista, joka on ladattavissa täällä.