29.11.2021

Jätkäsaaren Kiertotalouskorttelin ensimmäinen selvitysraportti julkaistu

INARO on mukana Jätkäsaaren Kiertotalouskorttelissa, johon suunnittelemme puurakenteisia nuorisoasuntoja NAL Asunnoille. Suunnittelun pohjaksi teimme selvityksen, jonka tavoitteena oli ymmärtää, mistä kiertotaloudessa on kyse, miksi se on rakennusalalla tärkeää ja miten sen toteutumista voidaan edistää suunnittelussa. Hanke on osa Ympäristöministeriön Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelmaa.

Kirjallisuusselvityksen pohjalta loimme synteesin kiertotalouden mukaisesta suunnittelusta rakennusalalla. Synteesissä suunnittelustrategiat (uudisrakentamisen välttäminen, rakennusosien ja materiaalien optimointi sekä elinkaaren pidentäminen) ja rakennetun ympäristön osakokonaisuudet (tontti, rakenne, ulkovaippa, tekniikka, kevyet rakenteet sekä materiaalivirrat) on ristiintaulukoitu esittämään strategioiden mukaisia suunnitteluratkaisuja rakennuksen ja pihan eri osissa. Synteesiä käytetään pohjana kiertotalouskorttelin toteutussuunnittelussa, minkä tuloksista raportoidaan myöhemmin.

Raportti on ladattavissa täällä.

Kuvassa esityksemme rakentamisen kiertotaloudesta Ellen MacArthur -säätiön perhoskaaviota mukaillen.