30.9.2021

Täydennysrakentamista Jyväskylän keskustaan

INAROn viitesuunnitelmaan perustuva asemakaavamuutoksen luonnos Kyllikinkadun kortteliin Jyväskylässä on tulossa nähtäville. Viitesuunnitelma tukeutuu INAROn tekemään selvitykseen Alakaupungin kehittämisperiaatteista. Suunnitelmassa korttelia täydennetään lähiympäristöstä ammennetuilla elementeillä. Harjakatot jatkavat läheisten 1940-luvun talojen sarjaa kattokulmaa ja suuntausta noudatellen. Korttelin keskellä oleva yleinen puisto tuntuu kokoaan isommalta puistoon avautuvien pihojen ansiosta. Lisäksi sisäänvedettyjen lamellien edustalle jää katujen varsille tilaa vehreille taskuaukioille. Maantasokerroksen korkeat, muuntojoustavat tilat elävöittävät kaupunkitilaa.