3.3.2022

Parempaa kävely-ympäristöä Helsinkiin

INARO teki yhdessä Rambollin kanssa selvityksen Kallion kävely-ympäristön laadusta Helsingin kaupungille. Työssä analysoitiin viherrakennetta, liikennemääriä, katualueiden materiaaleja ja katutason toimintoja sekä pohdittiin, miten katutilaa voitaisiin kehittää viihtyisämmäksi. Tuloksena syntyi ehdotus kehitettävästä katuverkosta sekä idealuonnokset kahdesta erilaisesta katutyypistä.

Liikekaduille ominaista on liiketilojen huomattava määrä kivijalassa sekä niissä asioivien ihmisten suuri määrä. Niitä kehitetään jäsentelemällä toimintoja selkeille kaistoille ja kaventamalla ajoväylää. Istutusvyöhyke tarjoaa tilaa suurille puille ja liiketilojen terasseille.

Vihreillä kaduilla sekä liiketiloja että liikkujia on vähemmän. Niitä kehitetään puistokaduiksi, joilla vehreyden vaikutelmaa korostetaan kasvillisuuden sijoittelulla ja monipuolisella lajivalikoimalla.

Selvitys on saatavilla täällä.