12.10.2021

Monipuolista asumista Jyväskylän Samulinniittyyn

INARO on tehnyt viitesuunnitelman asemakaavoituksen pohjaksi Samulinniityn asuinalueelle Jyväskylään. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä Jyväskylässä alkusyksystä. Suunnitelman monipuoliset asumisratkaisut tukevat sekoittunutta väestörakennetta. Suunnittelualue jaettiin neljään osaan, joissa rakennukset sijoittuvat hienovaraisesti kääntyviin riveihin. Rivien ja harjakattojen suunta antaa alueelle yhtenäisen ilmeen, ja rakennusrivien väleistä avautuu pitkiä näkymiä alueen halki.