18.5.2021

Moniaistista asumista Jätkäsaareen

Samoan Falen suunnittelu Jätkäsaareen on loppusuoralla. Rakennus on massoiteltu erillisiin osiin, jotka julkisivussa kytkeytyvät toisiinsa viherhuonevyöhykkeillä. Rakennuttajana projektissa toimii Rakennusteho Oy. Osana rakennushanketta INARO on tehnyt tutkimuksen moniaistisuuden ja kaikille sopivan suunnittelun mahdollisuuksista asuinrakentamisessa ja tutkimuksen tuloksia on pyritty huomioimaan suunnittelussa. Tutkimus ja sen tuloksena syntyneet suunnittelijaohjeet julkaistaan myöhemmin tänä vuonna.