9.4.2024

Linnainmaan raitiotievarikon korttelin asemakaavaehdotus nähtäville

INARO on laatinut viitesuunnitelmaa Tampereen Linnainmaan uuden raitiotievarikon kortteliksi. Hybridimuotoinen kortteli käsittää varikon lisäksi uuden uimahallin sekä tilaa raitiotien liityntäpysäköinnille. Kortteli sijoittuu Linnainmaan suuntaan ulottuvan uuden suunnitellut raitiotiereitin varrelle. Uusi varikkorakennnus on tarpeen, kun raitiotie on tulevaisuudessa laajentumassa Pirkkalan ja Ylöjärven kuntien suuntaan.

Viitesuunnitelman tekoa on ohjannut paitsi korttelin toiminnot, myös sen kaupunkikuvallisesti merkittävä sijainti. Korttelin on suunniteltu jatkavan tiivistyvän Koilliskeskuksen aluetta länteen. Suunnitelmassa Heikkilänkadulle sijoittuvan uuden raitiotiepysäkin ympärille syntyy uutta käveltävää kaupunkitilaa, joka muodostaa uimahallin sisäänkäyntiaukion.

Suunnitelmassa on esitetty myös uusi kevyen liikenteen silta, joka ylittäisi varikkokorttelin sekä sen pohjoispuolelle jäävän valtatien. Sillan avulla raitiotiepysäkki yhdistyisi korttelin pohjoispuolella avautuviin viher- ja ulkoilualueisiin.

Asemakaavaehdotus on nähtävillä 7.5.2024 saakka. Linkki aineistoon.