2.2.2024

Lasihytin asemakaava hyväksyttiin Espoossa

Espoon kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kauklahden aseman eteläpuolelle sijoittuvan Lasihytin alueen uuden asemakaavan. INARO oli mukana alueen suunnittelussa laatimalla alueen itäisimpien osien, Lillbassinrannan ja Asemanrannan, yhteisen viitesuunnitelman.

Suunnittelussa kohdistettiin erityistä huomioita kes­kustamaisten, urbaanien ja kylämäisten asumismuotojen vaihteleviin tapoihin, kaupunkikuvan ja piha-alueiden veh­reyteen sekä kaupunkikuvalliseen laatuun. Rakentamisen mittakaava on tiivistä, mutta samalla monipuolista.

Liikenne alueella tukeutuu ensisijai­sesti kävely-, pyöräily- ja joukkoliikenneyhteyksiin. Henkilöautoliikenteen ratkaisut ovat toimivat ja turvalliset. Uusi Kauklahteen ulottuva kaupunkirata parantaa tulevaisuudessa alueen joukkoliikenneyhteyksiä entisestään.

Merkittävänä tekijänä suunnittelua ovat ohjanneet alueen vierellä olevan Espoonjoen luontoarvot sekä Espoonjokilaakson virkistysyhteydet ja sen maakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema. Jokilaaksoon avautuvat korttelit muodos­tavat vaihtelevan ja hienojakoisen reunan urbaanin ja luontoympäristön välille.