9.9.2021

Urbaanit lapsiperheet -hankkeen loppuraportti julkaistu

INARO toteutti vuonna 2017 Kehittyvä kerrostalo -hankkeen alla selvityksen urbaanien lapsiperheiden asumistarpeista, minkä pohjalta Sompasaareen suunniteltiin ja rakennettiin asuinkerrostalo lapsiperheiden tarpeet huomioiden. Nyt INARO on yhdessä Aalto-yliopiston tutkijan Johanna Liliuksen kanssa tehnyt kyselyn ja haastatteluiden avulla jatkoselvityksen, miten hyvin tarpeisiin onnistuttiin vastaamaan.

Palaute oli voittopuolisesti positiivista ja asukkaat olivat tyytyväisiä koteihinsa. Alkuperäisessä selvityksessä tunnistettuihin tarpeisiin vastaamaan valitut suunnitteluratkaisut – monikäyttöiset alkovit, reilun kokoiset parvekkeet, kuistieteinen asuntoihin, kuraeteinen porrashuoneeseen sekä irtaimistovarastot asuntojen yhteyteen – saivat kyselyssä ja haastatteluissa hyvän vastaanoton asukkailta. Asukkaat kiittelivät, että lapsiperheiden tarpeet oli otettu suunnittelussa huomioon. Asuinhuoneiden ja säilytystilan neutraalimitoitus olisi voinut onnistua paremminkin, mutta tontin muodon ja rakenneratkaisujen puitteissa jouduttiin tekemään kompromisseja. Lisäksi selvityksessä nähtiin, että jotkin asiat jakavat mielipiteitä ja ihmisillä on erilaisia mieltymyksiä ja tarpeita. Tämä tukee käsitystä, että yhdellä asuntotyypillä ei voida vastata kaikkien tarpeisiin ja muunneltavuus on tärkeä ominaisuus asunnoissa.

Raportti on kokonaisuudessaan ladattavissa täällä.