9.11.2021

Raportti Helsingin niittyverkoston kehittämisestä julkaistu

INARO oli Sitowisen kanssa mukana hankkeessa, jossa selvitettiin Helsingin kaupungin niittyverkoston tilanne vuonna 2020 ja laadittiin suunnitelma verkoston kehittämisestä vuoteen 2040 asti. Hankkeessa tuotettiin kattava paikkatietoaineisto ja luotiin ohjeita suunnittelun tueksi. Niityillä on keskeinen rooli kaupunkiluonnon monimuotoisuuden ylläpitämisessä ja elinympäristöjen tarjoamisessa pölyttäjille, minkä lisäksi ne rikastuttavat kaupunkimaisemaa.

Lataa raportti täältä.

Valokuva: Anni-Mari Anttola