15.2.2024

INAROlle tontti Kehittyvä kerrostalo -ohjelmassa

Inaron ja Rakennustehon Välittävät vyöhykkeet -hanke on voittanut Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaan kuuluvan tontin Kuninkaantammesta. Hankkeessa toteutetaan uudenlainen kerrostaloasumisen ratkaisu, jossa tarkastellaan, miten lämmin viherhuone ja kaupunkikorttelin asuntopiha voivat toimia välittävinä vyöhykkeinä sekä eri tilojen, yksityisyyden asteiden, että eri toimintojen välillä.

Hankkeessa viherhuone on kerrostaloasunnon sydän. Lasiseinäinen huone tuo valoa ja ulkotilan tunnelmaa asuntoon. Sijoitettuna pitkänomaisesti asunnon sisälle, viherhuone on näkyvillä lähes kaikissa asunnon tiloissa. Samalla käynti huoneeseen on mahdollista usealta eri puolelta.

Viherhuoneet lisäävät asuntojen joustavuutta ja mahdollistavat toimintoja, joita ei tyypillisissä kerrostaloasunnoissa nähdä. Lämpimät viherhuoneet voivat esimerkiksi toimia tilana kasvien kasvattamiselle, verstaana polkupyörän korjaamiselle tai niitä voidaan käyttää perinteisen olohuoneen jatkeena. Tilan käyttötarkoitusta voidaan muuttaa asukkaiden tarpeen mukaan rakennuksen elinkaaren ajan.

Maantasossa asuntopihat luovat puolestaan asunnon ja yleisen piha-alueen väliin monikäyttöisen ja joustavan välittävän vyöhykkeen. Siirtymä yleiseltä piha-alueelta asuntopihalle on toteutettu pihan rantateemaan sopivasti laiturilla. Oman asuntopihansa asukkaat voivat puolestaan rajata yleisestä piha-alueesta haluamallaan tavalla, esimerkiksi pensasaidalla, lasisella kasvihuoneella tai varastolla.