1.7.2020

INARO ja Architects Declare

INARO on allekirjoittanut julistuksen ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen aiheuttaman kaksoiskriisin huomioimiseksi rakennusalalla. Päivittäisessä työssämme pyrimme lisäämään tietoisuutta tästä hätätilasta asiakkaidemme keskuudessa. Selkeisiin tavoitteisiimme kuuluu siirtyminen vähähiilisiin materiaaleihin ja luonnonvarojen tuhlaamisen minimointi kaikessa työssämme. Lisäksi olemme uudemmissa projekteissamme tutkineet muun muassa mahdollisuuksia pidentää rakennusten elinkaarta ja pienentää niiden hiilijalanjälkeä.

”Ilmastokriisin ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen aiheuttama kaksoiskriisi on aikamme vakavin ongelma. Rakennuksilla ja rakentamisella on tässä merkittävä rooli: ne muodostavat energialähtöisistä hiilidioksidipäästöistä lähes 40 prosenttia ja niiden vaikutus luontaisiin elinympäristöihimme on huomattava.

Yhteiskunnan tarpeisiin vastaaminen maapallon ekologista kantokykyä ylittämättä vaatii perusteellisen ajattelutavan muutoksen kaikilta rakennusalan toimijoilta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa meidän on tilattava ja suunniteltava rakennuksia, kaupunkeja ja infrastruktuureja niin, että ne muotoutuvat osaksi rakennetun ympäristön laajempaa, jatkuvasti uusiutuvaa suljetun kierron järjestelmää.

Voimme käynnistää muutoksen nyt; tarvittava tutkimustieto ja tekniikka ovat jo olemassa, mutta tähän saakka yhteinen tahtotila on puuttunut. Tästä tietoisina sitoudumme kehittämään omia käytäntöjämme sellaisen arkkitehtuurin ja kaupunkiympäristön luomiseksi, jolla on aiempaa positiivisempi vaikutus ympäröivään maailmaamme.”

Julistus on kokonaisuudessaan luettavissa täällä.