24.8.2021

Antti Lehto Aalto-yliopiston asuntosuunnittelun apulaisprofessoriksi

INAROn osakas Antti Lehto on nimetty Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitoksen asuntosuunnittelun apulaisprofessoriksi. Hänen tavoitteenaan on tutkimusta ja suunnittelua yhdistäen kehittää vähähiilisen asumisen konsepteja, joissa asuinrakennukset säilyvät merkityksellisinä sukupolvelta toiselle ja joiden rakennusmateriaalit palautuvat lopulta takaisin kiertoon.