Kalajoki Marina

Tyyppi: asemakaava, rakentamistapaohje, maisemaselvitys
Tilaaja: Kalajoen kaupunki
Status: suunnitelmat valmistuneet
Suunnitteluaika: 2012 – 2017
Sijainti: Keskuskari, Kalajoki
Laajuus: 67 000 m2 matkailurakentamista (57 ha)
Tiimi: Sami Heikkinen (pääsuunnittelija), Ville Mellin (projektiarkkitehti), Maarit Virkkunen (projektiarkkitehti), Anna-Kaisa Aalto, Anni-Mari Anttola, Lotta Aulamo, Emiliä Ellilä, Otto Heinonen, Kaisa Karvinen, Saija Vihervuori

Maiseman ominaispiirteet loivat pohjan alueen asemakaavalle.

Sijainti

Kalajoki on noin 12 000 asukkaan kaupunki Suomen länsirannikolla Pohjois-Pohjanmaalla. Alueen turismi on kasvussa, mutta luonnon ja maiseman arvot asettavat erityisiä vaatimuksia rakentamiselle.

Kolme maisematyyppiä, kolme kokonaisuutta

Rantamaisemasta tunnistettiin kolme toisistaan poikkeavaa vyöhykettä: metsäinen dyyni, liikkuva rantadyyni sekä avomerisatama. Kullekin osa-alueelle luotiin maisemaan sitoutuva rakennemalli ja ilme.

Vilkasta satamaelämää ja avomerinäkymiä

Marinaan luodaan pienen kalastajakylän tiivis tunnelma venesataman ympärille. Yhteen liitetyt rakennusmassat harjakattoineen luovat perinteiseen rakentamiseen liittyvää miljöötä tämän päivän otteella.

Hietakannas kahden veden välissä

Liikkuvan dyynin alueella rakentaminen keskittyy pieniin kylämäisiin ryppäisiin. Rakennusten väliset alueet palautetaan rakentamisen jälkeen lähelle luonnonmukaista, jolloin hiekkaranta on vain askeleen päässä asunnoista.

Hotellikylä metsäisen dyynin reunassa

Rakennukset sijoittuvat metsän ja avoimen maiseman rajalle. Rakennusryhmien välistä aukeaa pitkiä näkymiä merelle. Hotellien edusaukiot ovat luonteeltaan julkisia ja aukiomaisia.

Maiseman vyöhykkeistä inspiroitunut tehokas rakentaminen on onnistuneesti sovitettu herkkään luonnonympäristöön.