Kruunuvuorenrannan keskuskortteli

Tyyppi: kilpailu
Tilaaja: Helsingin kaupunki
Status: kilpailu ratkennut
Suunnitteluaika: 2017
Sijainti: Kruunuvuorenranta, Helsinki
Laajuus: 12 900 m² asumista, 6000 m² liiketilaa
Tiimi: Antti Lehto (pääsuunnittelija), Emilia Ellilä (projektiarkkitehti), Sami Heikkinen, Vesa Humalisto, Leena Buller (vastaava maisema-arkkitehti), Ville Mellin, Martina Pitakova
Yhteistyö: Fira, Lidl Suomi

Uudentyyppinen malli rikastaa Kruunuvuorenrannan kortteli- ja asuntotypologioita ja toimii alueen maamerkkinä.

Sijainti

Vanhan öljysataman paikalle sijoittuva Kruunuvuorenannan asuinalue kytkeytyy tulevaisuudessa kantakaupunkiin uudella sillalla.

Ympäröivästä maisemasta kasvava maamerkki

Kortteli koostuu pistetalojen tiheästä matriisista ja niitä yhdistävistä jalustoista. Korttelin reunat liittävät keskuskorttelin ympäröivien asuntokortteleiden mittakaavaan, kun taas korkea keskiosa luo tunnistettavan maamerkin.

Elävyyttä yksityisen ja julkisen liitolla

Julkinen tila palveluineen, puolijulkiset pihat ja yksityinen asuminen ovat läsnä samanaikaisesti. Rajapintojen kohtaaminen korostaa keskuskorttelin erityistä luonnetta.

Korkea viherkerroin

Tornien katot ovat niittykattoja. Kansipihojen istutusalueet on koottu laajoiksi kokonaisuuksiksi piha-alueiden reunoille. Tämä mahdollistaa monipuolisen kasvilajiston menestymisen.

Kortteli on esimerkki tulevaisuuden urbaanista rakentamisesta, jossa biodiversiteetin säilyminen ja hulevesien hallinnan keinot näkyvät arkkitehtuurissa.

Uutta energiaa

Korttelin lämmitys ja jäähdytys toteutetaan energiakaivoilla, jotka porataan noin kahden kilometrin syvyyteen.

Merellistä asumista

Korttelin rakenne avaa pitkiä näkymiä, jopa alimmista kerroksista on merinäköaloja. Ylimpiin kerroksiin sijoittuu yksilöllisiä asuntotyyppejä.

Kruunuvuorenrannan asuinkortteleiden keskelle syntyy kaupunkikuvaa jäsentävä elementti, jossa yhdistyvät kalliomaiseman ja urbaanin kaupungin piirteet.