Asuintalot Laajasaloon

Tyyppi: kutsukilpailu, 2. palkinto
Tilaaja: As. Oy Helsingin Aida
Status: kilpailu ratkennut
Suunnitteluaika: 2019
Sijainti: Laajasalo, Helsinki
Laajuus: 4 200 m²
Tiimi: Sami Heikkinen (pääsuunnittelija), Emilia Ellilä (projektiarkkitehti), Antti Haataja (projektiarkkitehti), Anna-Kaisa Aalto, Vesa Humalisto, Antti Lehto, Anni-Mari Anttola, Valtteri Hautsalo, Otto Heinonen, Timo Paananen

Rakennusten korkeus mukautuu kallion korkeusvaihteluihin ja synnyttää kolme erilaista versiota samasta perushahmosta.

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Laajasalossa, lähellä Kruunuvuorenrannan uutta asuinaluetta.

Hienovarainen liitos

Rakennukset on sijoitettu niin, että niiden väliin jäävä kallioluonto on läsnä myös katutilassa ja olemassa olevista naapurirakennuksista säilyy pitkiä näkymiä maisemaan.

Kolmion muotoisten rakennusten kärjet tekevät kosketuksesta kallioon kevyen. Perusmuoto on tehokas ja kompakti, sillä kolmiomuodon ulkovaippa on pieni.

Lohkareet metsässä

Parvekkeet ja oleskelutilat avautuvat laajalla sektorilla hyviin näkymiin ja tuovat asuntoihin poikkeuksellista yksilöllisyyttä ja toiminnallisuutta.

Kalteva katto mahdollistaa yksilölliset, loft-henkiset asunnot vaihtelevilla huonekorkeuksilla rakennusten ylimmissä kerroksissa.

Katkeamaton kalliomaisema

Yläpihalla istutukset saavat innoituksensa kalliomaastosta: varvut, havut ja muu ainavihanta kasvillisuus luovat helppohoitoista ja kaikkina vuodenaikoina viihtyisää ympäristöä.

Kalliovillan yksilölliset asunnot luovat pientaloasumisen tunnelmaa.